Swedish Royals

Menu
      
Swedish Royals Quake Clan

KungenHans Majestät Konungen

Härmed utbringar Swedish Royals gratulationer till Konungen på Hans Majestäts födelsedag den 28 april!!! Ett fyrfaldigt leve för Konungen! Han leve! HURRA HURRA HURRA HURRA!!

Swedish Royals önskar Konungen all lycka på 52 årsdagen. Enligt tradition kommer Swedish Royals att uppvakta Konungen vid Drottningholmsslott samt med ett dokument uttrycka våra lyckönskningar.

Drottningholmsslott Drottningholmsslott är ett praktfullt slott. Här kan kungen njuta av den sköna naturen och den franska trädgården. Kungen kan också enkelt ta lyxyachten som han brukar ha liggandes vid den privata bryggan och cruisa genom Mälaren. Drottningsholmsslott är enligt vårt tycke Stormaktstidens förnämsta slott.


Kung av Sverige

Kung av Sverige är sedan 1973 Carl XVI Gustaf, nr 74 i ordningen och tillhörande dynastin Bernadotte som sedan 1818 regerat Sverige.

 • Konungen är rikets statschef
 • Konungen öppnar årligen riksmötet.
 • Konungen är ordförande vid sammanträde med Utrikesnämnden.
 • Konungen leder den särskilda konselj som sammanträder vid regeringsskifte.
 • Konungen är främste representant för den försvarsmakten och innehar försvarsgrenarnas högsta grader.
 • Konungen är hederschef för den Svenska Quake klanen Swedish Royals.


  Gustav Vasa Gustav II Adolf

  Tidigare framstående kungligheter Gustav Vasa och Gustav II Adolf.

  Konungens stab

  Utgöres av som adjuntanter och överadjutanter hos Konungen kommenderade officerare. Adjutanterna äro i regel 12, vilka i tur och ordning under en månad tjänstgör som vakthavande. Som chef för staben tjänstgör en generalsperson eller flaggman.


  Konungens stora vakt

  Ett antal högre civila och militära personer, som vid vissa större officiella tillfällen eller ceremonier kallas att infinna sig för att vara konungen följaktiga. "Stora vakten", som numera helt sällan inkallas består fn av följ. beffatningshavare: överståtskammarherren, överhovstallmästaren, överhovjägmästaren, överkommandanten i Stockholm, Stationsbefälhavaren för flottans station i Stockholm, sekundcheferna för Svea livgarde, Göta livgarde, Livregementet till häst, Livregementets husarer och Livregementets grenadjärer samt chefen för Livgrenadjärregementet.


  Kungen i quake mondering
  Kungen agerande i klan strid!  Swedish Royals Quake Clan [af SR]
  ©1997 Swedish Royals. All rights reserved.